Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
atiksu-tesislerinde-ozon
ATIK SULARDA OZON KULLANIMI

Atık sularda ozon kullanımı, 1970'lerde ve 1980'lerde yaygın olarak kullanılmasından sonra popüler hale geldi. Popüler olmasının nedeni; ekipman güvenilirliğinde iyileşme ve düşük maliyetten kaynaklanmaktadır; Bununla birlikte ozonun sektörde kullanımının artmasının ana nedeni, ozonun sunduğu ekonomik avantajların yanı sıra, ekonomik bir avantaj oluşturan artmış ikincil faydalardır.


Ozonun ikincil faydalarının başında; atık sudaki renk giderimi, koku kontrolü, mikro kirleticilerin giderilmesi ve toplam askıda katı madde (TAKM) miktarının azalmasıdır.


Atık sularda ozon kullanımı, fekal koliform ve diğer patojenler hakkındaki katı düzenlemeler nedeniyle popülerlik kazanmaktadır. Kimyasal maliyetler arttıkça, ozon sularda kullanım için daha uygun maliyetli bir çözüm haline gelir. Ortam havasındaki oksijen kullanılarak sahada ozon üretilebilir. İşlem için sadece elektrik gücü gereklidir.


Patojenler üzerindeki deşarj limitleri düşürüldüğünde, doğal çözüm bu yeni limitleri karşılamak için ek kimyasallar eklemektir. Atık su akıntısına daha fazla kimyasal madde eklemek, ilk başta kolay bir çözüm gibi görünebilir. Bununla birlikte, çoğu durumda bu kimyasallar, bu kimyasallar üzerindeki sınırlamalar nedeniyle deşarjdan önce atık sudan çıkarılmalıdır.


Örneğin, E.coli'nin indirgenmesi için klor kullanılıyorsa, atık suyun tahliyesinden önce klorun klordan arındırılması gerekir. Yeni atık su deşarj limitlerini karşılamak için %20 daha fazla klor gerekiyorsa, bu suya% 20 de klor giderme de uygulanmalıdır. Bu uygulama zamanla maliyetleri çok fazla yükseltir.


Atık sularda ozon kullanımı yeşil bir çözümdür. Ozon yerinde üretilir ve tamamen doğaldır, sadece oksijenden oluşur. Ozon kalıntı bırakmaz.


Ozon kullanımı, kimyasal maddelerin alana taşınması gereğini ortadan kaldırır.
Ozon kullanımıyla kimyasal madde depolanması ihtiyacı ortadan kalkar.
Ozon su içinde çözündükten sonra, suda kalıntı bırakmaz; ilk hali olan oksijene geri döner.


Atık suda klor ve ozon uygulamasını karşılaştırırsak;


Atık Sudaki İşlemKlorOzon
Yükseltgenme Potansiyeli (Volt) 1,36 2,07
Bakterilerin İndirgenmesi Ilımlı Mükemmel
Virus İndirgenmesi Ilımlı Mükemmel
Çevre Dostu Hayır Evet
Renk Kaldırma Ilımlı Mükemmel
Kanserojen oluşumu Olası Olası değil
Organik Oksidasyon Yok Ilımlı
Mikro Topaklaşma Yok Ilımlı
Ph etkisi Değişken Düşük
Yarılanma ömrü 2-3 saat 20 dakika