Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
havalandirma-sistemlerinde-ozon-kullanimi
TEMİZ ODA HVAC SİSTEMLERİNDE OZON KULLANIMI ÖRNEĞİ

1. ULUSAL GMP STANDARDINDA OZON SEVİYESİ:


Temiz oda hava temizlik düzey tablosu:

Hava temizliği İzin verilen maksimum toz miktarıİzin verilen maksimum
SınıflandırmasıParçacıklar / m3mikroorganizma miktarı
≥0.5um ≥0.5um Planktonik bakteri/m3 Tortul bakteri/bulaşık
100 seviye 3.500 0 5 1
100.000 seviye 350.000 2.000 100 3
100.000 seviye 3.500.000 20.000 500 10
300.000 seviye 10.500.000 60.000 --- 15

Tedavi tekniği standardına göre


300.000 seviye, C = 2.55ppm = 5mg/m3
100.000 seviye, C = 5ppm = 10 mg/m3
10.000 seviye, C = 15ppm = 30mg/m3
100 seviye, C = 20ppm = 40mg/m3


Planktonik için: C = 2 ~ 4ppm


Nesne yüzeyinin tortul bakteri için: C = 10 ~ 15ppm


1 ppm = 2.14 mg / m32. HAVA (UZAY) TEDAVİSİNDE OZON DOZAJI:


W = CV / S
W = toplam ozon miktarı
V = toplam hacim (M3)
S = bozulma oranı, S = 0,42
C = ozon konsantrasyonu, mg/m3


3. HVAC SİSTEM UYGULAMASINDA OZON JENERATÖRÜNÜN SEÇİMİ:


1- Gerçek temizlik hacmini hesaplamak istersek;

V = V1 + V2 + V3

V1: Temiz alanın alan hacmini ifade eder.

V2: Hava kanalının hacmi anlamına gelir, göz ardı edilebilir.

V: Temiz alanın pozitif basıncını korumak için verilen temiz hava hacmi anlamına gelir.

V3 ≈ HVAC sisteminin toplam devirli hava hacmi (m3 / sa) *% 25 (düzenli temiz hava devir hızı) *% 10 ~ 20 (temiz alanın pozitif basıncını korumak için sağlanan taze hava hacmi) *% 39 (ozonun yarılanma ömrü değeri)


Böylece V3 = HVAC sisteminin toplam devirli hava hacmi (m3/sa) *% 1-2 elde edilir.


2- Bir fabrika için ozon hava bakımı oluşturmak istersek;

Temiz alan için 5 ppm ozon konsantrasyonu (C=5ppm) gerekir. Hem hava tedavisini hem de yüzey temizliğini içeren temiz alanı ele alırsak, mühendislik olarak 10ppm O3 konsantrasyonunu seçmemiz gerekir.


3- Mühendislik Verileri

Temizleme alanı S = L36m * W48m = 1728 m2

Yükseklik H = 2,6m

100.000 m3/h hava kanalı hacmi


4- Fabrika tarafından sağlanan mühendislik parametrelerine göre:

V1 = S * H = 1728 * 2,6 = 4492,8m3


V2 ihmal edilebilir


V3 = 100000 *% 1,1 = 1100 m3

Toplam gerçek hacim: V = V1 + V2 + V3 = 4492.8 + 1100 = 5592.8 ± 5593 m3

Gerekli ozon dozu: W = C × V / (1-S) = 10 * 2 * 5593 / 0.4208 = 286.82 g/sa


Borular ve göz önünde bulundurulan diğer faktörler dikkate alındığında, 300 g/saat ozon jeneratörü çıkışı gerekir.