Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
mantar-uretiminde-ozon
MANTAR ÜRETİMİNDE OZON

Mantar besleyici ve değerli bir üründür. Mantarlar kendileri de fungus oldukları için hastalıkları yok etmede kullanılan kimyasallara karşı oldukça duyarlı yapıdadırlar. Ve üretim aşamasında sıkça sorunlarla karşılaşılmaktadır.


Üretim aşamasında mantarların en fazla ihtiyacı olan nemdir. Ortam neminin %95 olması ve mikrobiyal yükünün düşük olması gerekir.


Ozonun gaz veya sıvı formunda gıdalar için de güvenle kullanımı onaylanmıştır. Yetiştirme odalarını ve mahsulü temizlemede güvenle kullanılmaktadır. Ozon gazı, kimyasal maddelerin kullanımına oranla çok daha kolay ve güvenlidir.


Sıvı/gaz formundaki ozon gazı, yüksek konsantrasyonda, mantar yetiştirme odalarında, dolumdan önce etkili bir dtemizleyici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda gaz formunda boş depoların temizliği sırasında havadaki mikroorganizmaları ve hastalık yapan sporları ve kokuları elimine eder. Ozon gazı işlevini bitirdiğinde tekrar oksijene dönüşerek ürünü desteklemektedir.


Ozon mantar yetiştiriciliğinde hem verimi arttırmakta hem de kimyasal ve fungusit kullanımını azaltmakta ya da ortadan kaldırmaktadır.