Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
hasta-bina-sendromuna-ozon-çözümleri
HASTA BİNA SENDROMUNA KARŞI OZON KULLANIMI

"Hasta Bina Sendromu" terimi, bina sakinlerinin yaşadığı binada geçirilen zamanla bağlantılı sağlık ve konfor olumsuzlukları yaşaması, ancak belirli bir hastalık veya neden tespit edilemediği durumları tanımlamak için kullanılır. Şikayetler belirli bir daire veya bölgede ortaya çıkabilir veya bina genelinde yaygın olabilir.


Hasta Yapı Sendromunun Nedenleri


Yetersiz havalandırma
İç mekân kaynaklı kimyasal kirleticiler
Dış kaynaklı kimyasal kirleticiler
Bakteriler, Küfler vb. Gibi biyolojik kirleticiler


EPA' ya göre, hasta bina sendromunun semptomları şunlar olabilir:


Baş ağrısı
Göz, burun veya boğaz tahrişi
Kuru öksürük
Kuru veya kaşıntılı cilt
Baş dönmesi ve bulantı
Konsantrasyon zorluğu
Yorgunluk
Kokuya duyarlılık


VOC' yi azaltmak; küf, bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirmek ozonlama etkili bir teknolojidir. Ozon Jeneratörleri VOC'yi oksitlemek ve iç mekân havasını saflaştırmak için kullanılır.


İç havadaki VOC' yi elimine etmek için, HVAC Sistemlerinin AHU kanallarına ozon enjekte edilir. Ozon dozlarının gramına AHU kanalının CFM'sine ve ayrıca etkilenen alanın hacmine göre karar verilir. VOC üretiminin kaynağı kirleticiler (boyalar, halılar, yeni inşaat tutkalları vb.) hala mikrobiyal yükü arttırıyorsa kontrollü ozon dozları sürekli olarak enjekte edilir.


Ozon Jeneratörlerinin kullanımı


VOC'yi ortadan kaldırır; iç mekân hava kalitesini ve hasta bina sendromu endişesini azaltır; iç mekân hava ortamında tazelik yaratır ve bina sakinleri için konforlu bir yaşam alanı oluşturur.


Hasta Bina Sendromunun nedenleri lokal olarak oluşmuşsa, taşınabilir ozon jeneratörüyle manuel uygulamalarla sorunlar giderilir.


Binalardaki çöp odası kokularına en etkin yöntem ozonlamadır. Hem koku yükünü hem de bakteri yükünü azaltır.


Binalardaki atık sulardaki yağ, atık su borularında ve pompa istasyonlarında sorunlara neden olmaktadır. Yağ, kanalizasyon sisteminde birikir ve bunun sonucunda taşkın hasarı tıkanmasına ve bunun sonucunda arıtılmamış atık suların salınmasına neden olabilir.


Biriken yağlar oksijen eksikliği olan bir ortamda bakteri tarafından parçalandığında, hidrojen sülfür salınır, boruları vs. tahriş eden aşındırıcı bir gaz salınır. Hidrojen sülfit, çürük yumurtalarla karşılaştırıldığında kuvvetli, kötü kokulu bir gazdır. Hidrojen sülfit oluşumu hem borularda korozyon riskine hem de çalışma ortamının risklerine neden olur. Ayrıca binadaki yağ tutucularına da zarar verir. Ozon eklendiğinde, yağ tutucudan çıkan gazdaki hidrojen sülfit miktarı azaltılabilir. Gaz çıkışı gidermek için pahalı bir çözümün tasarlanması gerekmez. Kokuları oksitleyerek, rahatsızlık yaratmadan hava sokak seviyesinde serbest bırakılabilir. Binalarda bulunacak taşınabilir bir Ozon Jeneratörüyle; lokal oluşmuş küf ve mantar oluşumu sorunlarını çözebilirsiniz.


Binalarda meydana gelen yangınlardan sonra izlerini silmek zordur. Genel temizlik ve onarım yapılsa da koku çoğu zaman kalıcı olur. Ozonla yapılan koku giderme yangından sonra kalan kokuyu azaltır. Ozon kokuyu bastırmaz, kokunun kaynağını ortadan kaldırır. Tekstil, mobilya ve duvar kâğıdı gibi gözenekli malzemelere nüfuz eder ve kokuyu oluşturan bileşikleri parçalar.