Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
icme-suyu-arindirmada-ozon-kullanimi
İÇME SUYUNDA OZON KULLANIMI

Ozon (O3), yerinde üretilebilmesiyle içme suyu arıtımında mevcut en verimli ve maliyeti düşük oksidanlardan biridir. Hemen kullanılmalıdır ve depolama gerektirmez.


Ozon, genellikle koagülasyondan önce uygulanırsa pıhtılaşma talebini azaltır veya filtrelemeden filtrasyon kabiliyetini artıran mikro topaklaşmaya neden olur.


Ozon, EPA tarafından içme suyu arıtımı için onaylanmış bir teknolojidir. Ozon, bir asırdan fazla bir süredir içme suyunun arıtılması için dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır.Ozon jeneratörünün içme suyu tesislerine sağladığı avantajlar;


Tat ve Kokunun Giderilmesi
Verimli demir ve mangan giderimi
Renk kaldırma
Geniş bir sıcaklık ve pH aralığında verimli proses
Diğer kimyasalların yerinde ilgili tehlike ve maliyetlerle depolanmasını gerektirmez
Organik kirliliklerin BOD ve COD azalmasıyla oksidasyonu sağlar
Hidrojen Sülfür Giderimi sağlar
Ozonlama, flokülasyon veya flotasyon için gerekli olan kimyasalları% 20-50 oranında azaltırken mikro flokülasyon etkisi nedeniyle filtre performansını iyileştirebilir
Biyolojik olarak aktif filtrelerde aerobik sindirimi artırarak bulanıklık ve çözünmüş organik karbonu azaltır