Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
ilac-endustrisinde-ozon-kullanimi
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE OZON KULLANIMI

İlaç endüstrisinde, ilaç kalıntılarını üretim prosesi atık suyundan uzaklaştırmak için önlemler alınabilir. Endüstri, belediye atık su arıtma tesislerinde tanımlanabilen önemli bir farmasötik mikro kirletici kaynağıdır. Proses atık sularını salmadan önce üreticilerin farmasötik kalıntılarını elimine etme konusunda son yıllarda talepleri vardır.


İlaç sektöründeki firmaların farmasötik kalıntıları yok etmek için uygulayabileceği 3 yöntem vardır:


Birincisi mikro kirletici içeren proses sularının yakılmasıdır. Yerinde yapılan bir uygulamadır ve nakliye-taşıma masrafı gerektirmez. Uygulama yapılırken suyun ısıtılması ve buharlaştırılması; farmasötik kalıntıların yakılması sırasında yüksek miktarda enerji tüketilir. İşletmenin karbon ayak izi yükselir. Çoğu zaman yeni kurulum maliyeti gerektirir.


İkincisi ise; geri dönüşüm firmasıyla nakliye etmek atıkları uzaklaştırmaktır.Maliyeti çok yüksektir. Hem aracı firmanın yüksek maliyetleri hem de proses suyunun aktarımı sırasındaki maliyetler firmaları zorlar.


Son ve en ekonomik yöntem ise; farmasötik kalıntıların ozonlanmasıdır. Düşük karbon izi ve bir seferlik yatırımla sürekli uygulama sağlar.