Havayı idealize ediyoruz
Kütüphane
sut-uretiminde-ozon-kullanimi
SÜT ÜRETİMİNDE OZON

CIP(otomatik temizleme sistemi) işlemlerinde ozon kullanımı diğer yöntemlere göre daha etkilidir. Kısa yarı ömrü ile birlikte güçlü oksidasyon potansiyeli, süt üretimi için önemli katkılar sağlar. .Kimyasal veya ısı gerektirmediğinden işletmenin maliyet giderleri azalır. Son durulamaya gerek kalmaması çalışma süresini arttırır ve su kullanımını azaltır.


Buharlaştırıcı kondensat veya membran permeat geri kazanıldığında büyük miktarlarda su tasarrufu sağlanır. Bu su, tatlı su yerine durulama veya temizleme gibi daha az kritik uygulamalar için kullanılabilir. BOİ seviyeleri ozonlama sayesinde önlenebilir düzeye çekilir. Uygulanan ozon, tesisin donanım veya çevresel etkisini etkileyebilecek kimyasal madde veya artık madde içermez.


Biyofilmin giderilmesi Yüksek Değişir Düşük
Temizleme potansiyeli Yüksek Orta Yüksek
Enerji verimliliği Yüksek Değişir Düşük
Su verimliliği Yüksek Düşük Orta
Temizleme zamanı Düşük Orta Yüksek
Kimyasallar maliyetleri Düşük Yüksek Düşük
Enerji gereksinimi Çok düşük Değişir Yüksek
Çevresel Etki Düşük Yüksek Orta
Ulaşım etkisi Sıfır Yüksek Sıfır
Zararlı kalıntı miktarı Sıfır Değişir Sıfır
Korozyon potansiyeli Düşük Değişir Düşük

Suyun re-sirkülasyonu ve serada tekrar kullanımın birçok işletme avantajı vardır ve önemli maliyet tasarrufları ile ilişkilidir. Sulama suyu mahsul yetiştirmek için kullanıldığından, hacmin bir kısmı mahsuller tarafından emilemez. Sera tipine ve ekili bitkilerin türüne bağlı olarak, fazla sulama suyunun oranı% 20-40 civarındadır.


Yeni AB düzenlemesi, bu hacmin sonraki sulama çevrimlerinde tekrar kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, üretici için bir takım zorluklar sunar, çünkü dolaşımdaki su mikrobiyal kontaminasyona maruz kalabilir. Ayrıca besin içeriğini tutabilmek hayati önem taşır.


Ozon, yüksek güçlü temizleme kapasitesi ve kalıntı içermeyen özellikleri sayesinde çekici bir yöntemdir. Ayrıca, yüksek seviyelerde organik COD ve pestisit kalıntıları içeren atık suların arıtılması için mükemmel bir yaklaşımdır.